Your search results

افزایش قیمت ملک برای شهروندی ترکیه از 250000 دلار به 400000 دلار:

Posted by homista on ژوئن 17, 2022
0

مذاکره ای انجام شده است افزایش اموال مورد نیاز استثنایی برای اخذ ترکی تابعیت

توافق انجام شده است در طول نشست داخل کابین ریاست جمهوری برای افزایش اموال مورد نیاز برای اخذ تابعیت ترکیه از 250000 دلار تا 400000 دلار.

بر اساس آن، وجود خواهد داشت برخی از اصلاحات در (بند ب) از بند دوم ماده (20) به مقررات اجرایی با توجه به مقررات شهروندی ترکیه.

این به روز رسانی در منتشر شده است مطبوعات رسمی طی چند روز گذشته به این ترتیب تابعیت ترکیه را دریافت کردند از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نیازمندی های جدید عبارتند از: داشتن یک ملک با ارزش حداقل به 400000 دلار یا معادل آن با سایر ارزها، مشروط بر اینکه نباشد فروش ملک برای سه سال آینده

Compare Listings